Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Na wszystkie kierunki kształcenia w  tym kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozpoczęcie nauki we wrześniu 2019 r.

Prowadzimy nabór na kierunki:

 • terapeuta zajęciowy (4 semestry)
 • technik masażysta (4 semestry) dzienny i wieczorowy oraz klasa integracyjna dla osób niewidomych i słabowidzących
 • technik usług kosmetycznych (4 semestry)
 • opiekunka dziecięca (4 semestry)
 • opiekunka środowiskowa (2 semestry)
 • opiekun osoby starszej (4 semestry)
 • opiekun w domu pomocy społecznej (4 semestry)
 • asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)
 • opiekun medyczny (2 semestry)
 • protetyk słuchu (4 semestry)
 • technik elektroradiolog (5 semestrów)

 

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna - posiadamy status szkoły publicznej!


Więcej informacji możesz uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły
lub dzwoniąc pod numer telefonu: 59 842 23 47 lub 508 309 640.

Potrzebne dokumenty do zapisania się do szkoły:

 1. uzupełniony wniosek o przyjęcie do szkoły
  (możesz pobrać je ze strony szkoły lub w sekretariacie)
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 3. 2 zdjęcia
 4. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, że nie ma przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku.

Zapraszamy:

Osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana), bez limitu wieku, nauka jest bezpłatna w formie dziennej, stacjonarnej (wieczorowej) i zaocznej.

 

Prowadzimy nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są po gimnazjum, szkole podstawowej,  zawodowej lub średniej.

 • Opiekun medyczny
  MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Technik usług kosmetycznych
  FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • Opiekunka dziecięca
  SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, który umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Potrzebne dokumenty do zapisania się na kurs:

 1. uzupełniony wniosek o przyjęcie na kurs
  (możesz pobrać je ze strony szkoły lub w sekretariacie)
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej, gimnazjum lub szkoły średniej
 3. 1 zdjęcie
 4. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, że nie ma przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.

Nauka na kursie jest bezpłatna.

Więcej informacji możesz uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub dzwoniąc pod numer telefonu: 59 842 23 47 lub 508 309 640.

Zapraszamy:

osoby pełnoletnie po szkole podstawowej, zawodowej, gimnazjum lub średniej, bez limitu wieku, nauka jest bezpłatna w formie zaocznej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zapraszamy i czekamy na Ciebie!