Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Terapeuta zajęciowy

Okres nauczania: IV semestry (w systemie dziennym) - kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Szkoła przygotowuje do pracy w: sanatoriach, szpitalach psychiatrycznych, zakładach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocy pośredniej/dzienne domy pomocy, kluby seniora, oddziałach rehabilitacji i innych.

Terapeuta zajęciowy posiada wiedzę i i umiejętności z zakresu:

 • oceniania sytuacji zdrowotnej i społecznej ludzi chorych i niepełnosprawnych,
 • planowania i organizowania wspólnie z zespołem diagnostyczno-terapeutycznym indywidualnych i grupowych działań terapeutycznych (zajęcia sportowe, wycieczki, zabawy, imprezy towarzyskie itp).

Wiedzę i umiejętności zawodowe słuchacze zdobywają podczas realizacji następujących bloków programowych:

 • wsparcie psychiczne,
 • rehabilitacja,
 • terapia zajęciowa, działania na rzecz zawodu.

Kandydaci do zawodu powinni posiadać następujące cechy psychofizyczne:

 • poszanowanie godności ludzkiej i tolerancję
 • życzliwość, opiekuńczość, uczciwość
 • gotowość udzielania pomocy
 • gotowość współdziałania w grupie,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • zdolności plastyczne i techniczne

Jeżeli nie jesteś jeszcze zdecydowany poniżej prezentujemy nasze dodatkowe atuty:

 • bezpłatna nauka
 • dobrze wyposażone pracownie
 • sala treningowa i siłownia
 • biblioteka i czytelnia
 • nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny
 • możliwość zamieszkania w internacie