Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Technik masażysta

Okres nauczania: IV SEMESTRY (w systemie dziennym i wieczorowym)

Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, który realizuje swoje zadania zawodowe w relacji z ludźmi, będącymi w różnej, ale indywidualnej sytuacji, zdrowotnej, rodzinnej, społecznej, zawodowej. Przedmiotem kształcenia jest poznanie człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz środków i sposobów do utrzymania lub przywrócenia zdrowia.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

 • dobry stan zdrowia
 • wysoka sprawność fizyczna
 • pozytywne nastawienie do pracy w zawodzie
 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
 • chęć niesienia pomocy innym
 • umiejętność wyrażania uczuć: życzliwości, przyjaźni, akceptacji

Historia masażu

Masaż jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej. Wywodzi się z Indii i Chin, gdzie wchodził w zakres rytuału religijnego. Już 3000 lat p.n.e. w chińskim dziele "Kong-Fu" odnotowano wzmiankę o leczeniu za pomocą masażu. O masażu w swych dziełach wspominał Hipokrates, Celcus i Gal. W Grecji masaż był stosowany u sportowców przed igrzyskami olimpijskimi. Namaszczanie przez nacieranie oliwką dało początek masażowi klasycznemu.

Masaż

Jest to forma terapii, w której energia mechaniczna i kinetyczna w postaci bodźców manualnych przekazywana jest do tkanek w celu wywołania odczynu. Polega on na mechanicznym pobudzeniu tkanek za pomocą rąk masażysty przy użyciu określonych rękoczynów zwanych technikami.

Cechy psychofizyczne masażysty:

 • cierpliwość
 • wyrozumiałość
 • troskliwość
 • komunikatywność
 • staranność
 • pewność decyzji, pewność rąk
 • taktowność
 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne
 • wrażliwość uczuciowa
 • zrównoważenie i sprawne tempo pracy
 • aktywność
 • spostrzegawczość
 • zrównoważenie
 • zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów
 • zdolność tolerancji. 

Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Anatomia i fizjologia
 • Zdrowie publiczne
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • Podstawy psychologii
 • Teoria masażu
 • Pracownia masażu

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w:

 • szpitalach
 • klinikach
 • zakładach rehabilitacyjnych
 • uzdrowiskach
 • zakładach pomocy społecznej
 • przychodniach
 • zakładach opiekuńczo - leczniczych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych
 • własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.

Technik masażysta to atrakcyjny zawód dający m.in.

 • umiejętności wykonywania masażu segmentarnego
 • masażu izometrycznego, limfatycznego ,punktowego
 • masażu metodą Shantala
 • masażu sportowego i kosmetycznego
 • absolwenci nabywają również umiejętności z zakresu kinezyterapii, balneologii i klimatologii.
Masaż klasyczny

Masaż klasyczny

Masaż

Masaż

Sala do nauki masażu

Sala do nauki masażu

Sala do szkolenia masażystów

Sala do szkolenia masażystów

Wysokiej jakości sprzęt do nauki zawodu

Wysokiej jakości sprzęt do nauki zawodu

Technika w masażu

Technika w masażu

Pracownia masażu

Pracownia masażu