Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Asystent osoby niepełnosprawnej

Okres nauczania: II semestry w systeie zaocznym

Asystent osoby niepełnosprawnej realizuje usługi opiekuńcze oraz rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po zakończeniu nauki absolwent ma możliwość zatrudnienia w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej oraz w placówkach opiekuńczo – leczniczych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, środowiskowych domach samopomocy.

Asystent osoby niepełnosprawnej przygotowany jest do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych, kulturowych podopiecznego.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

  • zdyscyplinowanie i gotowość stałego rozwoju,
  • wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka,
  • aktywność i samodzielność w działaniu,
  • wysoka kultura osobista.