Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Sukcesy szkoły

  • udział w projekcie ”Młodzi dla seniora”, którego celem jest poprawa jakości życia ludzi starszych, poprzez pogadanki i prelekcje nt. profilaktyki chorób wieku geriatrycznego; naukę relaksacji i naukę automasażu dla seniorów  zamieszkujący  gminę Ustka,
  • organizacja spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych na temat radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas egzaminu maturalnego,
  • wyróżnienie słuchaczy naszej szkoły na Gali Wolontariatu organizowanej przez Centrum Wolontariatu w Słupsku,
  • organizacja spotkań z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek czy Dnia Kobiet i wykonywanie masaży relaksacyjnych,
  • cykliczny udział nauczycieli i uczniów w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną tj. opieka nad osobami niepełnosprawnymi przez słuchaczy  oraz dyżur nauczycieli  w punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wspieranie przez słuchaczy oraz nauczycieli charytatywnych  biegów przełajowych imienia Dariusza Kloskowskiego połączonych ze zbiórką darów dla potrzebujących poprzez wykonywanie masaży regeneracyjnych uczestnikom biegów, 
  • cykliczne organizowanie w szkole zbiorki krwi pod hasłem „Daj cząstkę siebie innym”,
  • organizacja Mityngu z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej „Wszyscy jesteśmy tacy sami” dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu,
  • w 2016 roku zorganizowanie  I sympozjum profesjonalnej opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Celem sympozjum było podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród   słuchaczy, nauczycieli i osób pracujących na co dzień z osobami chorymi  i niesamodzielnymi,
  • w 2020 roku zorganizowanie konferencji „Masaż w świetle współczesnej medycyny” w której uczestniczyli dyplomowani masażyści, fizjoterapeuci, przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej z którymi szkoła współpracuje w ramach praktycznej nauki zawodu, nauczyciele i uczniowie zarówno kierunku technik masażysta jak i uczniowie kierunków medycznych  z zaprzyjaźnionych  szkół.