Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze atuty

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna  w Słupsku tak zwany „MEDYK”  mieści się przy ulicy Bałtyckiej 29. Jest szkołą  publiczną, bezpłatną   z 70-letnią tradycją kształcącą w zawodach medyczno – społecznych. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku jest miejscem, gdzie stwarza się odpowiednie warunki do nauki dla wszystkich osób chętnych do zdobycia dobrego zawodu medycznego lub opiekuńczego zgodnie z poniższymi celami:

  • Przygotowanie słuchacza do podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, samodzielnego działania na rynku pracy oraz udanej, wymarzonej kariery w służbie zdrowia i opiece społecznej,
  • Atrakcyjność w nauczaniu zawodów z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu pozyskanego w funduszy unijnych w który wyposażone są wszystkie szkolne pracownie zawodowe,
  • W ramach realizacji projektów w szkole organizowanie  różnego rodzaju kursów zawodowych ponad podstawę programową oraz płatnych staży,
  • Szkolenie w ramach praktycznej nauki zawodu w akredytowanych placówkach medycznych i społecznych  na podstawie zawieranych umów z pracodawcami, pod kierunkiem zatrudnionych przez szkołę nauczycieli - specjalistów,
  • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym odbywa się egzamin zawodowy na bardzo wysokim poziomie - zdawalność egzaminów wynosi około 100%,
  • Promowanie zachowań prozdrowotnych, zdrowego stylu życia, traktowania zdrowia jako wartości najwyższej,
  • Podejmowania działań charytatywnych oraz pracy na rzecz środowiska,
    Wykształcenia postawy wyrażającej szacunek dla wszystkich wartości demokratycznych, patriotycznych i humanistycznych.