Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Historia szkoły

Nasza szkoła ma długą i bogatą historię oraz ogromny dorobek w procesie kształcenia i wychowania młodego człowieka. Oto kalendarium z prawie 60-letniej historii szkolnictwa medycznego w Słupsku, które stanowi próbę chronologicznego przedstawienia faktów i wydarzeń szkolnych.

 • Rok 1948-1949 Powiatowy oddział PCK w Słupsku prowadzi kursy pielęgniarskie
 • Rok 1951-1952 Powstaje w Słupsku Ośrodek Szkolenia Młodszych Pielęgniarek
 • Rok 1953-1959 Powołana zostaje 3-letnia Państwowa Szkoła Pielęgniarek przy ul. Szarych Szeregów w budynku Liceum Ogólnokształcącego
 • Rok 1955 Otwarcie Państwowej Szkoły Położnych
 • Rok 1962-1969 Powstaje 5 letnie Liceum Medyczne po siedmiu klasach szkoły podstawowej
 • Rok 1963-1982 Rozpoczyna nabór jednoroczna Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa
 • Rok 1967-1968 5 letnie Liceum Medyczne po ośmiu klasach szkoły podstawowej
 • Rok 1968 Przeniesienie Liceum Medycznego do budynku przy ul. Bałtyckiej 29 Powołanie Zespołu Szkół Medycznych
 • Rok 1969 Przeniesienie ze Szczecinka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa o 2-letnim cyklu kształcenia
 • Rok 1972 Wręczenie Sztandaru szkole
 • Rok 1977 Nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 • Rok 1977-1980 Powstaje jednoroczny Wydział Higieny Stomatologicznej
 • Rok 1979 Powstaje Wydział Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego
 • Rok 1980 Ufundowano popiersie patronki Marii Skłodowskiej-Curie
 • Rok 1981-1983 Rozpoczyna nabór Wydział Techniki Technologii Żywienia specjalność dietetyk
 • Rok 1983-1992 Zaoczne Policealne Studium Zawodowe Wydziału Pracowników Socjalnych
 • Rok 1992-1996 Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w systemie zaocznym
 • Rok 1993 Powstaje Liceum Opiekunek Dziecięcych
 • Rok 1993 Rozpoczyna działalność Wydział Ratownictwa Medycznego
 • Rok 1996 Wręczenie dyplomów ostatnim absolwentom Liceum Medycznego
 • Rok 1999 Organizacja centralnego etapu Olimpiady Pielęgniarskiej Rozpoczyna nabór 5 letnie Technikum Analityki Medycznej
 • Rok 2001 Organizacja obchodów 50 lecia szkolnictwa medycznego w Słupsku Zjazd absolwentów szkoły wszystkich kierunków kształcenia. Powstaje 2 letni Wydział Opiekunki Dziecięcej
 • Rok 2002 Rozpoczyna działalność kierunek Opiekunka Środowiskowa
 • Rok 2003 Powstaje roczny kierunek Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • Rok 2004 Powołany zostaje 2 letni kierunek Technik Masażysta
 • Rok 2005 Rozpoczyna nabór 2 letni kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w systemie zaocznym
 • Rok 2005 Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku podejmuje decyzję o zmianie nazwy szkoły na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych