Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Opiekun w domu pomocy społecznej

Okres nauczania: IV semestry w systemie zaocznym

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej.

Po ukończeniu szkoły zdobędziesz zawód dzięki któremu staniesz się specjalistą podejmującym działania ukierunkowane na stymulację rozwoju podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych. Uzyskanie dyplomu uprawnia absolwentów do podjęcia pracy w placówkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych oraz do opieki indywidualnej nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną, przewlekle lub psychicznie chorą.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

  • zdyscyplinowanie i gotowość stałego rozwoju,
  • odporność na stres, trudne sytuacje,
  • wrażliwość i życzliwość, empatia,
  • aktywność i samodzielność w działaniu,
  • wysoka kultura osobista,
  • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.