Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Protetyk słuchu

Informacje o kierunku:

 • Zawód: Protetyk słuchu - symbol cyfrowy zawodu  321401
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: MED.05 Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

Protetyk słuchu jest specjalistą w zakresie projektowania i wytwarzania aparatów słuchowych przeznaczonych dla osób niedosłyszących, teleportów dla osób występujących w warunkach scenicznych i estradowych, prezenterów telewizyjnych, etc. Praca protetyka słuchu wykonującego tego typu urządzenia rozpoczyna się od wykonania odlewu przewodu słuchowego zewnętrznego klienta. Następnie wykonywany jest aparat o określonej mocy i zastosowaniu. Zawód protetyka słuchu zaliczany jest do grupy tak zwanych zawodów przyszłości; popularność świadczonych przez nich usług rośnie wraz z postępującym pogorszeniem słuchu obywateli krajów rozwiniętych – jednej z współczesnych chorób cywilizacyjnych. Protetycy słuchu mogą także uczestniczyć w projektowaniu tego typu urządzeń i wprowadzaniu ich na rynek.

Kształcąc się na kierunku protetyk słuchu nauczysz się:

 • wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu
 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń
 • wspomagających słyszenie
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie
 • prowadzenia działań profilaktycznych promujących edukację zdrowotną.

Ciekawy i przyszłościowy zawód dający możliwość zatrudnienia w:

 • firmach i przedsiębiorstwach projektujących i wytwarzających aparaty słuchowe
 • systemach komunikacji scenicznej
 • prywatnych pracowniach protetycznych
 • szpitalach
 • klinikach
 • gabinetach protetyki słuchu
 • pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego
 • firmach jako doradca klienta
 • we własnym gabinecie (dopasowywanie i sprzedaż pomocy słuchowych)