Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Opiekun osoby starszej

Okres nauczania: IV semestry w systemie zaocznym

Szkoła oferuje bezpłatną naukę w dobrze wyposażonych salach ćwiczeniowo-warsztatowych, pracownię komputerową, bibliotekę i czytelnię.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom, który uprawnia go do:

  • diagnozowania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosrawności,
  • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relaxcji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych środowiska w pracy z osobą starszą,
  • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej,
  • dobieranie odpowiednich standardów działań opiekuńczo wspierających adekwatnych do stanu zdrowia.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

  • zdyscyplinowanie i gotowość stałego rozwoju,
  • wrażliwośc na cierpienie drugiego człowieka,
  • aktywnośc i samodzielność w działaniu,
  • wysoka kultura osobista.