Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Inspektor ochrony danych

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku  informuje, iż inspektorem ochrony danych jest Eliza Łuczkiewicz.

Z inspektorem można kontaktować się poprzez e-mailem na adres: ido@medyk.slupsk.pl
oraz na adres siedziby Administratora Danych: 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29, tel. 59 842 23 47.