Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd

Opiekunem Samorządu Szkolnego jest Pani mgr Grażyna Barańska.

Zadania Rady Samorządu.

 • Obrona praw i interesów słuchaczy.
 • Reprezentowanie słuchaczy wobec władz szkoły oraz wyrażanie opinii w ich imieniu.
 • Reprezentowanie słuchaczy szkoły w organizacjach studenckich i młodzieżowych.
 • Zarządzania w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły środkami finansowymi Samorządu Słuchaczy.
 • Prowadzenie działalności w zakresie praw socjalno – bytowych i kulturalnych słuchaczy.
 • Partnerstwo w stosunkach słuchaczy z pracownikami szkoły w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Inicjowanie i popieranie aktywności słuchaczy, w szczególności w zakresie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej.
 • Przedstawienie Dyrekcji szkoły propozycji i spostrzeżeń słuchaczy dotyczących organizacji szkoły.

Cele działalności samorządu.

 • Kształtowanie właściwych postaw słuchaczy w szkole i poza szkołą oraz przygotowanie do życia w grupie, społeczeństwie demokratycznym, państwie, wspólnocie europejskiej.
 • Uczenie kreatywności w myśleniu.
 • Uczenie i propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom.
 • Przygotowanie słuchaczy do zaistnienia na rynku pracy.
 • Uczenie poszanowania i tolerancji wobec drugiego człowieka.
 • Wyrabianie pozytywnego stosunku do nauki, pracy i innych obowiązków.
 • Uczenie zasad etycznych i moralnych.
 • Przygotowania do życia w społeczeństwie kierującym się zasadami praworządności.

Kontakt

Jeśli interesują Cię informacje związane z samorządem, masz jakieś pomysły lub sugestie co do jego działalności, chcesz się zaangażować w któryś z naszych projektów skontaktuj się z opiekunką – mgr Grażyną Barańską lub z członkami samorządu.