Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Opiekun medyczny

Okres nauczania: II semestry w systemie zaocznym, kończące się egzaminem pisemnym i praktycznym.

Uprawniający do podjęcia pracy:

 • w zakładach publicznej służby zdrowia,
 • w placówkach pomocy społecznej,
 • w zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • w środowisku domowym potrzebującego opieki.

Uprawnienia zawodowe po ukończeniu kształcenia:

 • sprawowanie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną w domu,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • zakładach opieki zdrowotnej, placówkach pomocy społecznej,
 • asystowanie pielęgniarce w wykonywaniu zabiegów w miejscu jej pracy,
 • udzielanie pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu jej potrzeb oraz w utrzymaniu aktywności ruchowej.

Kandydata do zawodu powinna cechować:

 • wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka i gotowość pomocy,
 • zdyscyplinowanie i chęć stałego rozwoju,
 • aktywność i samodzielność działania,
 • empatia i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z człowiekiem.

Szkoła oferuje:

 • zdobycie atrakcyjnego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu,
 • zdobycie zawodu zgodnego z wymogami Unii Europejskiej,
 • wszystkich kształcimy za darmo,
 • przyjmujemy chętnych bez względu na wiek,
 • dajemy szansę na samo zatrudnienie,
 • przygotowujemy do zawodu teoretycznie i na zajęciach praktycznych w placówkach medycznych,
 • przygotowujemy do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • ukończona szkoła średnia,
 • dobry stan zdrowia.
Sala w której możesz uczyć się zawodu

Sala w której możesz uczyć się zawodu

Sala do nauki zawodu opiekuna medycznego.

Sala do nauki zawodu opiekuna medycznego.

W tych pracowniach uczymy zawodu opiekuna medycznego.

W tych pracowniach uczymy zawodu opiekuna medycznego.