Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Mocne strony szkoły

  • Dobry poziom wyników z egzaminów zewnętrznych - średnia 80%
  • Atrakcyjność w nauczaniu zawodów z wykorzystaniem technologii informacyjnej w tym sprzętu IT jako nagrody za realizację projektu Phare 2001
  • Wysokie kwalifikacje i kompetencje kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji, ich zaangażowanie w odpowiedzialność za jakość pracy
  • Działalność nauczycieli i słuchaczy, propagowanie wiedzy i postawy wolontariackiej
  • Współpraca na rzecz środowiska lokalnego m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Opiekuńczo-Pielęgnacyjne, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  • Badanie losów absolwentów  - 70% badanych absolwentów pracuje z tego 30% poza wyuczonym zawodem.