Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu
21 maja 2020

Zasady korzystania z biblioteki

W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z usług biblioteki szkolnej WZSP w Słupsku w czasie epidemii COVID – 19 /zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN/ prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  1. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie dwóch słuchaczy.
  2. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami – około 2 metrów.
  3. Każdy słuchacz korzystający z biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki.
  4. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce lub rękawiczki preparatem do dezynfekcji rąk.
  5. Nauczyciel bibliotekarz wyłącznie wypożycza książki i przyjmuje zwroty książek i multimediów.
  6. Komputerowe stanowiska, wolny dostęp do księgozbioru oraz ksero są niedostępne do odwołania.
  7. Wszystkie książki i inne materiały zwrócone przez czytelników zostaną składowane w wyznaczonym miejscu i poddane kwarantannie przed ponownym udostępnieniem.
  8. Pomieszczenie biblioteki szkolnej i stanowisko bibliotekarskie są regularnie dezynfekowane.

GODZINY OTWARCIA - dni i godziny dostosowane do harmonogramu pracy w szkole.