Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Aktualności

27 maja 2020

30 lat samorządności

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne wybory. Były to wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Polacy otrzymali w końcu szansę urządzenia swoich miast i wsi – swoich Małych Ojczyzn – zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami. Od tego wydarzenia minęło 30 lat. Wiele lokalnych społeczności przez ten czas doskonale wykorzystało zrodzone wówczas możliwości i doprowadziło do zmiany oblicza kraju oraz jego rozwoju na wielu płaszczyznach.

Decentralizacja władz publicznych i upodmiotowienie lokalnych wspólnot opartych na zaangażowaniu tworzących je obywateli stało się jednym z fundamentów III Rzeczypospolitej. Było to katalizatorem głębokiej modernizacji Rzeczypospolitej i podniesienia jakości życia Polaków. Samorządy mają niekwestionowane osiągniecia. Piękniejące ulice i place naszych miejscowości, coraz lepiej wyposażone szkoły i szpitale, interesujące muzea, biblioteki i teatry, rozwinięta infrastruktura ochrony środowiska, zagospodarowane przestrzenie wspólne, prężnie działające organizacje pozarządowe i rozwiązania włączające wszystkich mieszkańców do wspólnoty – to tylko niektóre widoczne znaki, które dowodzą, jak wiele przez te 30 lat się zmieniło i wciąż zmienia na lepsze. Są to oczywiste fakty, które przemawiają za potrzebą zachowania i dalszego wzmacniania samorządów terytorialnych jako efektywnej formy organizacji struktur państwa.

30 rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego to sposobność do przypomnienia jak samorządy przyczyniły się do rozwoju naszych Małych Ojczyzn i tym samym całej Polski. Świadomi obecnych ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, chcemy jednak Państwa zachęcić, aby pomorskie wsie, miasteczka i miasta w tym dniu jubileuszu przyozdobić flagami narodowymi, gminnymi i regionalnymi. Każdy z nas, na miarę swoich możliwości, niech w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych urzędów i podległych jednostek informuje o istocie tego święta, znaczeniu samorządu i jego wpływie na jakość życia mieszkańców tworzących nasze wspólnoty lokalne.

Mieczysław Struk
marszałek województwa pomorskiego